Kurumsal

Genel Bakış

Bir hizmet süreci, sadece kendi içinde değil, her bir performansın uyum içinde, uzun vadeli ve fonksiyonel olmasını gerektirir. Bu da hizmet birimlerinin takım halinde ve entegre olmuş şekilde çalışmasını  zorunlu hale sokar.

Unutulmamalıdır ki ; "Hizmette sağlanacak yarar o sistem içindeki en zayıf birimin sağlayacağı yarar kadardır"
Bizler KONSEPT Proje Yönetim de görev yapan takım arkadaşları olarak,

  • Yeniliklerin peşinde koşma kararlılığımız,
  • Proaktif olmaya gösterdiğimiz özen,
  • Alternatif çözümler yaratmadaki becerilerimiz,
  • Olabileceğimizin en iyisi olma konusundaki ihtirasımız ve azmimiz,
  • Çalışan - işveren ilişkilerinde mükemmeliyetçi tutumuz,
  • Kullandığımız ve takip ettiğimiz teknolojik alt yapı
  • Profesyonelliğimiz ve istekliliğimiz ile


Sizlere ;

Optimum maliyetlerle, artı katma değer sağlayacak hizmet sunmayı vaad ediyoruz.
 

" Mutlu Yaşam İçin Farklı Yönetim"

Hakkımızda

Konsept Proje Yönetim çalışanları olarak ;

Her birimiz kendi alanımızda deneyimli, memnun müşteri yaratmaya hevesli, kurumsal değerlere önem veren, sosyal sorumluluk sahibi, çevreci ve bir disiplin altında çalışan kişileriz.

 ISO çatısı altında prosedür ve prosesleri belirlenmiş bir çerçevede hizmetlerimizi sunuyoruz.

Site, Toplu Yapı, Residence ,Apartman, Plaza ve İş Merkezlerinde Profesyonel Yönetim ve İşletim Hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin her konuda danışmanlık ve mesleki eğitim hizmetleri veriyoruz.

Tüm çalışanlarımızla SÜRDÜRÜLEBİLİR bir hizmet anlayışı ile belirlenmiş bir yapı içerisinde çalışıyoruz..

Sürekli takipçi bir performans ile değişim ve gelişime açık bir anlayışla hizmet verdiğimiz alanlarda verimlilik sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın kişisel profiline gösterdiğimiz özen, yenilikçilik, denetim ve raporlama yöntemlerimizle hizmet verdiğimiz tüm lokasyonlarda klasik hizmet anlayışlarından inovatif ve sonuç odaklı yapımızla ayrılıyor, stoklanmış deneyimlerimizden ve oluşturduğumuz birikimlerden sizin için doğru çözümler yaratmaya çalışıyoruz. diğer adıyla Hizmette Farklılık yaratıyoruz.

Kalite Anlayışımız ve Değerlerimiz

Kalite Anlayışımız ve Değerlerimiz istikrarlı süregelen başarımızı desteklemekte ve kültürümüzü şekillendirmektedir.

Şirketimizin çalışma şekli konusundaki temel inançlarımız.

Dürüstlük
Doğruluk, adillik, saygı ve güven şirketimizde iş etiğinin temelini oluşturmaktadır.

Memnun ve mutlu müşteri

Gelecekteki varlığımızın sunduğumuz hizmetimize ilişkin müşteri değerlendirmelerine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Proaktif ,ulaşılabilir bir sistem ve iş ortamı oluşturuyoruz, pratik çözümler üretiyoruz.

Çalışan katkısı
Çalışan bireyin profili ve bilgisi ile deneyimi, takım çalışması, katılımcılık, liderlik ile bütünleşmiş bir kültürü teşvik ediyoruz.

Yenilikçilik
Her zaman performansımızın bir öncekinden daha iyi olması gerekliliğine inanıyoruz. Bu inançla müşterilerimize sunduğumuz farklı çözümlerle, değişime açık olduğumuzu yineliyoruz.

Sürdürülebilirlik

Bu kavram kuruluşundan bu yana KONSEPT Yönetimin temel değerleri arasında yer almıştır. Hizmetlerimiz ve  toplumla ilişkilerimiz bütünlük yaklaşımımızın ve elimizdeki kaynakların verimli kullanılmasını teşvik etme konusundaki sorumluluğumuzun bir bölümünü oluşturmaktadır.
                  
             


02165325599
Mehmet Akif Mah. Aziz Bulvarı Asya Sok., No 40 Kat 3 D.12, Şerifali - Ümraniye, İstanbul, Turkey
MobilWeb Türkiye tarafından geliştirilmiştir
sc